Ginekomastija

Naziv ‘ginekomastija’ potječe od starogrčke riječi i označava ženske grudi kod muškarca. Javlja se kod preko 30% muškaraca, a često je nepoznatog uzroka. Najčešće se radi o kombinaciji bujanja masnog i žljezdanog tkiva dojke, čime dojka dobiva na volumenu i poprima ženski izgled.

 

Liposukcijom se odstrani masno i žljezdano tkivo te je ponekad je istovremeno s liposukcijom potrebno kirurški odstraniti žljezdano tkivo polukružnim rezom oko bradavice. Nakon zahvata pacijent nosi posebni steznik u obliku elastične potkošulje. Odstranjenjem masnog i žljezdanog tkiva smanjuje se veličina dojke, a koža se retrahira na novu podlogu preko pektoralnog mišića.

Često postavljena pitanja naših klijenata

Moraju li se prije zahvata obaviti posebne endokrinološke pretrage?

U većini slučajeva uzrok ginekomastije je nepoznat. Prije planiranog zahvata mora se obaviti endokrinološki pregled, a ako postoji bilo kakva sumnja u probleme sa žlijezdama, pacijent se upućuje endokrinologu na dodatnu obradu.

Zašto se rade predoperacijske fotografije?

Fotografije pacijenta u profilu i en-faceu koriste se tijekom predoperacijske konzultacije te za uspoređivanje s postoperacijskim rezultatima. One se pohranjuju u našoj arhivi.

Koliko dugo se ostaje u poliklinici nakon zahvata?

Zahvat se može obaviti ambulantno, što znači da pacijent istog dana može napustiti polikliniku i otići kući.

Tko se brine o meni nakon zahvata?

Dok ste u poliklinici, o vama se brine naša služba. Nakon otpusta možete u slučaju potrebe kontaktirati našu polikliniku.

S punim povjerenjem zakažite konzultacije kod dr. Zambellija koji će vas uputiti u sam postupak i odgovoriti na sva pitanja.

KONTAKTIRAJTE NAS