Kirurgija šake

Šaka je savršen organ sustava za kretanje. Kompleksna anatomska građa šake u kombinaciji s njezinim svakodnevnim opterećenjima, često i preopterećenjima, može rezultirati raznim ozljedama i bolestima koje tada dovode do nesposobnosti šake da izvršava svoje uobičajene zadaće. Kirurgija šake predstavlja dio plastično-rekonstruktivne kirurgije koja se bavi dijagnostikom i liječenjem bolesti i ozljeda šake.

 

Dr. Zambelli završio je subspecijalizaciju (fellowship) iz plastične kirurgije, kirurgije šake i mikrokirurgije u Louisvilleu, Kentucky, SAD, kod dr. Harolda Kleinerta i njegovih suradnika.

Više o Sveučilištu pročitajte ovdje.

S punim povjerenjem zakažite konzultacije kod dr. Zambellija koji će vas uputiti u sam postupak i odgovoriti na sva pitanja.

KONTAKTIRAJTE NAS