Otoplastika

Korekcija odstojećih (“klempavih”) ušiju je jedan od najčešćih zahvata koji se izvodi u dječjoj dobi, a ponekad se tom zahvatu podvrgavaju i ljudi starije životne dobi. Rast i razvoj ušne školjke završava u 4. godini života te je nakon toga moguće operativno korigirati ušku. Preporučljivo je zahvat na djeci učiniti prije polaska u školu, čime mogu izbjeći zadirkivanje od strane vršnjaka koje je česta pojava u toj dobi, a može imati neželjene posljedice u kasnijem psihološkom formiranju ličnosti.

 

Princip operacije je u modeliranju hrskavice uha te priljubljivanju ušne školjke prema glavi. Zahvat traje oko 30 minuta do jednog sata. Može se izvesti u lokalnoj ili općoj anesteziji. Povoji oko glave ostaju tjedan dana, a šavovi se odstranjuju nakon skidanja povoja. Operativni rez je teško vidljiv jer se nalazi u naboru između uha i glave. Nakon odstranjivanja šavova preporučuje se preko noći nositi povez preko ušiju kroz narednih mjesec dana.

Često postavljena pitanja naših klijenata

Zašto se rade predoperacijske fotografije?

Fotografije pacijenta u profilu i en-faceu koriste se tijekom predoperacijske konzultacije te za uspoređivanje s postoperacijskim rezultatima. One se pohranjuju u našoj arhivi.

Koliko dugo se ostaje u poliklinici nakon zahvata?

Zahvat se može obaviti ambulantno, što znači da pacijent istog dana može otići kući ili može preventivno ostati u stacionaru poliklinike jedan dan.

Tko se brine o meni nakon zahvata?

Dok ste u poliklinici, o vama se brine naša dežurna služba tijekom 24 sata. Nakon otpusta možete u slučaju potrebe kontaktirati našu polikliniku, također 24 sata dnevno.

S punim povjerenjem zakažite konzultacije kod dr. Zambellija koji će vas uputiti u sam postupak i odgovoriti na sva pitanja.

KONTAKTIRAJTE NAS