Naši radovi

Povećanje grudi

Povećanje grudi silikonskim implantatima 300 cc, okrugle forme,
smještene iza prsnog mišića. 20 godina nakon zahvata.