1982-1983

subspecijalizacija (fellowship) iz plastične kirurgije u Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani kod dr. Marka Godine