1992

subspecijalizacija (fellowship) iz plastične i estetske kirurgije u raznim kliničkim centrima širom SAD kao dobitnik stipendije dr. Marko Godina